Representantforslag om å komme ut av fraværsgrensens dødvinkel

Dokument 8:81 S (2018-2019), Innst. 272 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Karin Andersen, Mona Fagerås, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 14.05.2019 Innst. 272 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om flere justeringer av reglene for fraværsgrense i videregående skole. Blant annet ble det foreslått i gi foreldre og helsesykepleier fullmakt til å attestere fravær. Regjeringspartiene støtte ikke forslaget, og det ble dermed ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2019

   Behandlet i Stortinget: 21.05.2019