Representantforslag om økonomisk åpenhet om Stortingets tilskudd til partigruppene

Dokument 8:59 S (2018-2019), Innst. 163 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Per Espen Stoknes Saken er behandlet i Stortingets presidentskap Forslag fra MDG Innstilling avgitt 08.02.2019 Innst. 163 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra Miljøpartiet de Grønne om oppdatering av retningslinjene for bruk av tilskudd fra Stortinget til stortingsgrupper og uavhengige representanter. I innstillingen skriver Stortingets presidentskap at man allerede i desember 2018 vedtok å igangsette en helhetlig gjennomgang av tilskuddsordningen og at alle relevante forhold knyttet til gruppetilskuddets størrelse og sammensetning, åpenhet og kontroll samt behov for presiseringer vurderes. Presidentskapet ville ikke på forhånd konkludere om behovet for eventuelle endringer og tilrådde at representantforslaget ble vedlagt protokollen - noe også Stortinget sluttet seg til. Ved behandlingen i Stortinget fremmet MDG og Rødt noen forslag om at man ved gjennomgangen skulle legge til grunn økt åpenhet samt sammenligne med situasjonen i andre parlamenter. Forslagene fikk også støtte fra Sosialistisk Venstreparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.02.2019

   Behandlet i Stortinget: 07.03.2019