Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument 15 (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet