Endringer i ekteskapsloven (absolutt 18-årsgrense for å inngå ekteskap i Norge)

Prop. 49 L (2017-2018), Innst. 267 L (2017-2018), Lovvedtak 55 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 15.05.2018 Innst. 267 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt en endring i ekteskapsloven som medfører at personer under 18 år ikke kan inngå ekteskap i Norge. Det er ikke mulig å gjøre unntak fra denne regelen. Samtidig er hver av ektefellene gitt en rett til å kreve ekteskapet oppløst uten forutgående separasjon eller samlivsbrudd hvis alderkravet er brutt. Stortinget vedtok også enstemmig å be regjeringen utrede en lovbestemt nedre aldersgrense for å anerkjenne ekteskap inngått i utlandet, herunder en 18-årsgrense.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 28.05.2018