Endringer i de faste komiteers sammensetning

Innst. 107 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 26.01.2018 Innst. 107 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt at arbeids- og sosialkomiteen skal ha 12 medlemmer, mens kommunal- og forvaltningskomiteen skal ha 14 medlemmer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.01.2018

   Behandlet i Stortinget: 30.01.2018