Representantforslag om endringer i straffeloven med sikte på at voldtekt blir definert som seksuell omgang uten oppriktig samtykke

Dokument 8:96 S (2017-2018)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Nicholas Wilkinson, Petter Eide Saken er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang