Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling

Innst. 22 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 20.10.2017 Innst. 22 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har valgt medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.10.2017

   Behandlet i Stortinget: 24.10.2017