Representantforslag om innføring av lobbyregister

Dokument 8:26 S (2017-2018), Innst. 71 S (2017-2018)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Carl-Erik Grimstad, Jon Gunnes Saken er behandlet i Stortingets presidentskap Forslag fra (V) Innstilling avgitt 07.12.2017 Innst. 71 S (2017-2018)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 07.12.2017