Midlertidig endring i pengespilloven (jubileumsgave til Den Norske Turistforening)

Prop. 172 L (2016-2017), Innst. 42 L (2017-2018), Lovvedtak 9 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 28.11.2017 Innst. 42 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag om endring i pengespillloven, slik at det i 2018 kan gjennomføres en spilleomgang i Lotto hvor 50 prosent av overskuddet, begrenst oppad til 15 millioner kroner, fordeles til Den Norske Turisforening i anledning foreningens 150-årsjubileum. Lovforslaget ble enstemmig vedtatt etter at et forslag fra SP og SV, om å be regjeringen finansiere jubileumsgaven på en annen måte enn gjennom spilleoverskuddet, ble nedstemt med 84 mot 20 stemmer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.12.2017