Noregs deltaking i den 71. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN)

Meld. St. 44 (2016-2017), Innst. 92 S (2017-2018)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 19.12.2017 Innst. 92 S (2017-2018)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 19.12.2017

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 08.02.2018