Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Nordisk råd og nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling

Innst. 494 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 16.06.2017 Innst. 494 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2017