Representantforslag fra stortingsrepresentant Snorre Serigstad Valen om tiltak mot svart økonomi og skatteomgåelse

Dokument 8:86 S (2016-2017), Innst. 338 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Snorre Serigstad Valen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 30.05.2017 Innst. 338 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2017