Årsrapport for 2016 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag

Dokument 14 (2016-2017), Innst. 349 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Utvalg og kommisjoner Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 30.05.2017 Innst. 349 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Storitnget har behandlet årsrapporten for 2016 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag. Dokumentet ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2017