Noregs fiskeriavtalar for 2017 og fisket etter avtalane i 2015 og 2016

Meld. St. 28 (2016-2017), Innst. 288 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 11.05.2017 Innst. 288 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om Noregs fiskeriavtalar for 2017 og fisket etter avtalane i 2015 og 2016, Stortinget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 30.05.2017