Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd

Innst. 31 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 14.10.2016 Innst. 31 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.10.2016

   Behandlet i Stortinget: 18.10.2016