Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Zambia

Prop. 156 S (2015-2016), Innst. 37 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.11.2016 Innst. 37 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.2016

   Behandlet i Stortinget: 15.11.2016