Representantforslag om en ny innordning av produksjonstillskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier, der minstesatsene heves

Dokument 8:64 S (2015-2016), Innst. 296 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anette Trettebergstuen, Hege Haukeland Liadal, Sonja Mandt, Arild Grande Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 19.05.2016 Innst. 296 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Anette Trettebergstuen, Sonja Mandt og Hege Haukeland Liadal om en ny innordning av produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier, der minstesatsene heves. Forslaget ble ikke vedtatt, men vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 31.05.2016