Endringer i vergemålsloven m.m.

Prop. 36 L (2015-2016), Innst. 166 L (2015-2016), Lovvedtak 47 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 16.02.2016 Innst. 166 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i vergemålsloven og 26 andre lover. Endringene omfatter først og fremst retting av feil og inkurier. I noen tilfeller har det også vært behov for oppdatering av lovtekster som følge av endringer eller opphevinger i andre lover.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 29.03.2016