Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2014

Meld. St. 34 (2014-2015), Innst. 28 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 20.10.2015 Innst. 28 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Meld. St. 34 (2014-2015) Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2014. Komiteens tilråding om å vedlegge dokumentet protokollen ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.10.2015

   Behandlet i Stortinget: 12.11.2015