Oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing

Prop. 2 L (2014-2015), Innst. 113 L (2014-2015), Lovvedtak 36 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 09.12.2014 Innst. 113 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt opphevelse av lov om forbud mot profesjonell boksing

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget 13.01.2015