Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2014 og fisket etter avtalane i 2012 og 2013

Meld. St. 26 (2013-2014), Innst. 55 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2014 Innst. 55 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget ha behandlet en melding fra regjeringen om de fiskeriavtaler Norge har inngått med andre land for 2014 og fisket etter avtalene i 2012 og 2013. Stortinget har enstemmig besluttet å legge meldingen ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2014

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2014