Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Innberetning 2 (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.