Innstilling fra valgkomiteen om nytt valg av varamedlem til Stortingets delegasjon til Nordisk råd

Innst. 147 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 19.03.2014 Innst. 147 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.03.2014

   Behandlet i Stortinget: 25.03.2014