Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2013 og fisket etter avtalane i 2011 og 2012

Meld. St. 40 (2012-2013), Innst. 99 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 19.12.2013 Innst. 99 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om de fiskeriavtalene Norge har inngått med andre land for 2013 og fisket etter avtalene i 2011 og 2012. Stortinget har enstemmig besluttet å legge meldingen ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 14.01.2014