Innstilling fra Stortingets presidentskap om forskrift om endringer i stortingsgodtgjørelsesforskriften (dekning av reiseutgifter)

Innst. 335 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 23.05.2013 Innst. 335 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 03.06.2013