Representantforslag om tiltak for å bedre infrastrukturen innen drikkevannforsyning og avløp

Dokument 8:109 S (2012-2013), Innst. 504 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åge Starheim, Gjermund Hagesæter, Morten Ørsal Johansen, Per Sandberg Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 13.06.2013 Innst. 504 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantantforslag Dok 8:109 S (2012-2013) fra Fremskrittspartiet om tiltak for å bedre infrastrukturen innen drikkevannsforsyning og avløp. Dokumentet ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2013