Endringer i de faste komiteers sammensetning

Innberetning 4 (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.