Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Storbritannia

Prop. 94 S (2012-2013), Innst. 283 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 07.05.2013 Innst. 283 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig samtykket i at Norge setter i kraft en ny skatteavtale med Storbritannia.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 04.06.2013