Representantforslag om fritak for formuesbeskatning for formue som forvaltes av Overformynderiet

Dokument 8:8 S (2012-2013), Innst. 136 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ketil Solvik-Olsen, Robert Eriksson Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 06.12.2012 Innst. 136 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Fremskrittspartiet om fritak for formuesbeskatning for formue som forvaltes av Overformynderiet. Representantforslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2012

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2012