Representantforslag om endring i offentleglova for å styrke offentlighetsprinsippet i forvaltningen

Dokument 8:6 L (2012-2013), Innst. 147 L (2012-2013)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 11.12.2012 Innst. 147 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Venstre om endring i offentleglova for å styrke offentlighetsprinsippet i forvaltningen. Forslaget fikk ikke støtte fra flertallet i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2012

   Behandlet første gang i Stortinget 07.02.2013