Årsrapport til stortinget fra stortingets delegasjon til Nordisk Råd

Dokument 20 (2011-2012), Innst. 79 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Delegasjoner Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 21.11.2012 Innst. 79 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i dag debattert en enstemmig innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk Råd for 2. halvår 2011 - 1. halvår 2012. Innstillingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 17.01.2013