Endringer i skatte- og tollovgivningen

Prop. 78 L (2011-2012), Innst. 311 L (2011-2012), Lovvedtak 82-83 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 22.05.2012 Innst. 311 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt regjeringens forslag om opprettinger og presiseringer i skatteloven og en utvidelse av ordningen med bindende forhåndsuttalelser i tolloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.06.2012