samtykke til inngåelse av avtale med Sverige om et felles marked for elsertifikater

Prop. 5 S (2011-2012), Innst. 99 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 05.12.2011 Innst. 99 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samtykket til inngåelse av avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Kongeriket Sveriges regjering om et felles marked for elsertifikater av 29. juni 2011.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2011