SAS AB - konvertible obligasjonslån

Prop. 145 S (2010-2011), Innst. 48 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 10.11.2011 Innst. 48 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt en proposisjon fra Regjeringen hvor Stortinget samtykker i at statens eierandel i SAS AB kan reduseres ned til 10,0 prosent ved fremtidige konverteringer av obligasjonslån til aksjekapital i selskapet.Stortinget har forutsatt at alle eierdisposisjoner i SAS fortsatt skjer i nær dialog med de statlige eierne i Danmark og Sverige.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.2011

   Behandlet i Stortinget: 15.11.2011