Samtykke til at Noreg sluttar seg til reform av styresamansetjing, kvotar og røysterett i IMF

Prop. 142 S (2010-2011), Innst. 40 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.11.2011 Innst. 40 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gitt samtykke til at Norge slutter seg til reform av styresammensetning, kvoter og stemmerett i Det internasjonale pengefondet, IMF.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.2011

   Behandlet i Stortinget: 17.11.2011