Noregs deltaking i den 65. ordinære generalforsamlinga i FN og vidareførte sesjonar av den 64. generalforsamling av FN

Meld. St. 23 (2010-2011), Innst. 397 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 01.06.2011 Innst. 397 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt utenriks- og forsvarskomiteens innstilling til Meld. St. 23 (2010-2011) om Noregs deltaking i den 65. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 64. generalforsamlinga i FN.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2011