Representantforslag om å redusere tilgangen til informasjon i skattelistene og redusere faren for tilknyttet kriminalitet

Dokument 8:11 S (2010-2011), Innst. 190 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arve Kambe, Gunnar Gundersen, Jan Tore Sanner, Svein Flåtten Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 03.02.2011 Innst. 190 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre om å redusere tilgangen til informasjon i skattelistene og redusere faren for tilknyttet kriminalitet. Forslaget ble besluttet vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 22.02.2011