Endringer i de faste komiteers sammensetning

Innberetning 1 (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.