Representantforslag om å gjeninnføre adgangen til å stryke listekandidater ved kommunestyrevalg

Dokument 8:129 S (2009-2010), Innst. 47 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ingjerd Schou, Jan Tore Sanner, Peter Skovholt Gitmark, Per-Kristian Foss Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 09.11.2010 Innst. 47 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Kristian Foss, Jan Tore Sanner, Ingjerd Schou og Peter Skovholt Gitmark om å gjeninnføre adgangen til å stryke listekandidater ved kommunestyrevalg. Forslaget ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 19.11.2010