Representantforslag om en utvidet og bindende investeringsplan for norsk jernbane

Dokument 8:88 S (2009-2010), Innst. 329 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Ingebjørg Amanda Godskesen, Jan-Henrik Fredriksen Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 08.06.2010 Innst. 329 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra FrP om en utvidet og bindende investeringsplan for norsk jernbane og bruk av avanserte beregningsmodeller i samferdselsplanleggingen. Stortinget vedtok å ikke bifalle forslaget med stemmene fra Ap, Sv og Sp. Ulike forslag fra FrP, H og KrF ble nedstemt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2010