Representantforslag om å forlenge utleieperiode for vannkraftverk til 30 år

Dokument 8:90 S (2009-2010), Innst. 235 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Ketil Solvik-Olsen, Line Henriette Holten, Siri A. Meling Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP), (H), (KrF), (V) Innstilling avgitt 06.05.2010 Innst. 235 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre om å forlenge utleieperiode for vannkraftverk til 30 år. Forslaget fikk ikke støtte fra de tre regjeringspartiene og ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.2010

   Behandlet i Stortinget: 11.05.2010