Representantforslag om å forby offentliggjøring av skattelister

Dokument 8:16 S (2009-2010), Innst. 134 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tybring-Gjedde, Kari Storstrand, Ulf Leirstein Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 04.02.2010 Innst. 134 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om forbud mot offentliggjøring av skattelister, i kombinasjon med en konsesjonsordning for tilgang til skattelistene ved konkret behov for informasjon om den enkelte skattyter. Representantforslaget og ytterligere tre fremsatte forslag i saken ble ikke vedtatt. I tråd med innstillingen fra finanskomiteen ble det deretter enstemmig bifalt at representantforslaget vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.02.2010

   Behandlet i Stortinget: 05.03.2010