Utbygging og finansiering av rv 78

St.prp. nr. 90 (2008-2009), Innst. 52 S (2009-2010) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 26.11.2009 Innst. 52 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra Regjeringen vedtatt utbygging og finansiering av rv 78 Holand-Leirosen med forbindelse Drevja-Ømmervatn og rv 78 Halsøya-Hjartåstunnelen (Vegpakke Helgelandfase 1). Utbyggingen innebærer at standarden på rv 78 mellom Helgelandskysten og E6 heves samtidig som reiseavstanden reduseres. Av kostnaden 1460 mill. 2009-kroner er det lagt til grunn at bompenger finansierer 405 mill, kroner. Planlagt anleggsstart er 2010 for strekningen Holand-Leirosen med forbindelsen Drevja-Ømmervatn.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.11.2009

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2009