Løse forslag til saken

Dokument 8:56 S (2017-2018)

Forslag nr. 1 fra Andersen, Karin på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen umiddelbart stoppe tvangsreturer til Afghanistan av asylsøkere som var under 18 år ved ankomst til Norge, fram til Stortinget har behandlet og gjort vedtak vedrørende Dokument 8:47 S (2017-2018).

Forslag nr. 2 fra Andersen, Karin på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen umiddelbart stoppe tvangsreturer til Afghanistan av asylsøkere som var enslige mindreårige ved ankomst til Norge, fram til Stortinget har behandlet og gjort vedtak vedrørende Dokument 8:47 S (2017-2018).

Forslag nr. 3 fra Kjenseth, Ketil på vegne av Venstre


Stortinget ber regjeringen om å iverksette umiddelbar stans i tvangsretur til Afghanistan, av asylsøkere som var enslige mindreårige da de kom til landet og som fortsatt oppholder seg her, frem til Stortinget har behandlet og gjort vedtak vedrørende Dokument 8:47 S (2017-2018).

Forslag nr. 4 fra Aasrud, Rigmor på vegne av Arbeiderpartiet


Stortinget ber regjeringen oppheve GI-02/2017 - Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt.

Forslag nr. 5 fra Aasrud, Rigmor på vegne av Arbeiderpartiet


Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig sørge for at mangel på omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser til å etablere seg i internfluktområdet skal ha betydning ved vurderingen av om det for enslige mindreårige asylsøkere skal gis ordinær tillatelse etter utlendingsloven § 38.

Forslag nr. 6 fra Aasrud, Rigmor på vegne av Arbeiderpartiet


Stortinget ber regjeringen sørge for at alle saker med vedtak fra og med 1. oktober 2016 og frem til i dag, som gjelder enslige mindreårige asylsøkere som er henvist til internflukt og som har fått midlertidig opphold, blir vurdert på nytt. Instruks GI-02/2017 - Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt, oppheves med virkning for vurderingen av disse sakene. Endringen, om at mangel på omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser til å etablere seg i internfluktområdet skal ha betydning ved vurderingen av om det for enslige mindreårige asylsøkere skal gis ordinær tillatelse etter utlendingsloven § 38, skal gis virkning for vurderingen av disse sakene.

Forslag nr. 7 fra Aasrud, Rigmor på vegne av Arbeiderpartiet


Stortinget ber regjeringen sørge for at alle saker med vedtak fra og med 1. oktober 2016 og frem til i dag, som gjelder enslige mindreårige asylsøkere som er henvist til internflukt og som har fått midlertidig opphold, ikke effektueres før sakene er behandlet på nytt.