Løse forslag til saken

Prop. 1 S (2014-2015), Innst. 17 S (2014-2015)

Forslag nr. 1 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om videre utvikling av Svalbard-samfunnet, med vekt på bærekraft, miljøforskning, en fornybar energibase og nye næringsveier som for eksempel datasentre.

Forslag nr. 2 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen sørge for at kullgruvedriften på Svalbard avvikles når de nåværende gruvene er drevet ut.