Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker fram til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentsariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen på en rekke parametere som er aktuelle for saker på Stortinget.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle kommitehøringer, etc.

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og tema fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 20 av 27)

Ingen saksordfører (9)

Andersen, Karin (1)

 • Endringer i introduksjonsloven (feilrettinger)

  Prop. 5 L (2018-2019), Innst. 36 L (2018-2019), Lovvedtak 5 (2018-2019)

  Endringer i introduksjonsloven (feilrettinger)

  Departement: Kunnskapsdepartementet
  Saksordfører: Andersen, Karin
  Behandlet: 13.11.2018

  Lovsak | Første behandling

Bollestad, Olaug V. (1)

Borch, Sandra (1)

Grung, Ruth (1)

Larsen, Erlend (1)

 • Representantforslag om tiltak for å redusere forekomst og dødelighet av føflekkreft

  Dokument 8:230 S (2017-2018), Innst. 33 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Elise Bjørnebekk-Waagen, Tore Hagebakken, Tellef Inge Mørland og Tuva Moflag om tiltak for å redusere forekomst og dødelighet av føflekkreft

  Saksordfører: Larsen, Erlend
  Behandlet: 15.11.2018

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Lyngedal, Åsunn (2)

Myhrvold, Ole André (1)

Mørland, Tellef Inge (1)

Pollestad, Geir (1)

Sandtrøen, Nils Kristen (1)