Representantforslag om økt lærertetthet for en inkluderende fellesskole

Dette dokument

  • Representantforslag 6 S (2016–2017)
  • Dato: 11.10.2016
  • Fra: Audun Lysbakken, Torgeir Knag Fylkesnes og Karin Andersen
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
11. oktober 2016

Audun Lysbakken

Torgeir Knag Fylkesnes

Karin Andersen