Representantforslag om å styrke det internasjonale og nasjonale arbeidet mot antibiotikaresistens

Dette dokument

  • Representantforslag 2 S (2016–2017)
  • Dato: 04.10.2016
  • Fra: Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
4. oktober 2016

Kjersti Toppe

Per Olaf Lundteigen