Representantforslag om å endre reglene for fravær i videregående opplæring

Dette dokument

  • Representantforslag 1 S (2016–2017)
  • Dato: 04.10.2016
  • Fra: Anne Tingelstad Wøien, Jenny Klinge og Kjersti Toppe
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
4. oktober 2016

Anne Tingelstad Wøien

Jenny Klinge

Kjersti Toppe