Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold, Olaug V. Bollestad, Rigmor Andersen Eide og Anders Tyvand om familiepolitikk

Dette dokument

  • Dokument 8:81 S (2015–2016)
  • Dato: 12.04.2016
  • Sidetall: 6
Til Stortinget
12. april 2016